EKG kirjeldus

Klikke: 142

EKG kirjeldus võiks sisaldada järgmisi punkte:

1.Rütm
 • SR (siinusrütm)
 • SA (siinusarütmia)
 • FA (kodade virvendus)
 • TA (kodade laperdus)
 • AV-blokaad ja aste
 • SVT (supraventrikulaarne tahhükardia)
 • VT jne
2. Frekvents
3. QRS kuju
 • QRS kitsas (alla 0,12 s)
 • RBBB
 • LBBB
4. ST-segmendi kirjeldus
 • ST-elevatsioon
 • ST-depressioon
 • ST-segment muutusteta
 • T-sakid positiivsed/negatiivsed

Kasutage palun järgmised lühendid:

Rütmid:

SR 65x’ – siinusrütm 65 korda/min
SA 80x - siinusarütmia 
SB 35x’ - siinusbradükardia
ST 120x’ - siinustahhükardia
SVT 170x’ – supraventrikulaarne tahhükardia
PSVT 170x’ – paroksüsmaalne supraventikulaarne tahhükardia
FA perm 130x’ – permanentne kodade virvendusarütmia
FA parox 150x’ – paroxüsmaalne kodade virvendusarütmia
TA 150x’ – kodade laperdusarütmia
SVES 6x’ – supraventrikulaarne ekstrasüstoolia 6 korda/min
VES 10x’ – ventrikulaarne ekstrasüstoolia 10 korda/min
VES big – ventrikulaarne ekstrasüstoolia bigeminia kujul
VES trig – ventrikulaarne ekstrasüstoolia trigeminia kujul
VT 180x’ – ventrikulaarne tahhükardia
EKS 65x’ – südame stimulaatori rütm
VF – vatsakeste fibrillatsioon
IR – idioventrikulaarne rütm
TdP – tordades de pointes
AS – asüstoolia
PEA – pulsita elektriline aktiivsus ehk ebaefektiivne süstol

Blokaadid:

SA blokk - sinuatriaalne blokaad
AV I – I astme AV-blokaad
AV II(1) – II astme AV blokaad: Mobitz I
AV II(2) – II astme AV blokaad: Mobitz II
AV III – III astme AV blokaad
LBBB – Hisi kimbu vasaku sääre blokaad (left bundle branch block)
RBBB – Hisi kimbu parema sääre blokaad (right bundle branch block)
SSS - sick sinus syndrome

Isheemilised muutused:

STelev: I, aVL, V2-V6 - ST segmendi elevatsioon lülitustes I, aVL, V2-V6
STdepr: II, III - ST segmendi depressioon lülitustes II ja III
Tneg: V3-V5 - negatiivne T sakk lülitustes V3-V5
Qpat: I, aVL, V2-V5 - Patoloogilised Q-sakid lülitustes I, aVL, V2-V5

Näide 1: FA 105 x’, QRS kitsas, ST-depressioonid ja negatiivne T-sakk I, aVL, V2-V6. 
Näide 2: ST 110 x’, QRS kitsas, STdepr I, aVL (2 mm), V2-V6 (1 mm), Tneg I, aVL, V2-V6. 

EKG kirjeldus „ilma ägeda patoloogiata“ on liiga umbmäärane ja väheinformatiivne.