ÄREVUSHÄIRE, STRESSREAKTSIOON (21B)

Klikke: 9311

A. Tüüpkäsitlus

Anamnees
- Mida patsient ise kurdab?
- Kas analoogset kaebust on varem esinenud ja kuidas see lahenes?
- Lisaks, kui ei sisaldu juba patsiendi kaebuses, täpsustada järgmiste sümptomite esinemist:
     o Valu (ükskõik, milline lokalisatsioon)
     o Õhupuudus
     o Südamepekslemine
     o Minestamine (käesoleva haigestumise käigus)
     o Oksendamine
- Kas patsiendil on hiljuti olnud traumat?
- Kas on võimalik mürgistus (kaasa arvatud CO)?
- Kas patsiendil on olnud vaimset stressi?
- Milliseid kroonilisi haigusi patsient põeb ning milliseid ravimeid tarvitab?

Objektiivne seisund
- Objektiivne seisund lähtub suuresti patsiendi kaebusest, kuid kindlasti on vajalik
     o Teadvusseisund
     o Hingamissagedus ja SpO2
     o Kopsude kuulatlusleid
     o Südamesagedus, südame rütm
           EKG valu esinemise puhul rindkeres või ülakõhus; rütmihäire korral
     o Vererõhk
     o Kardiaalne staatus: südamepuudulikkuse tunnused
     o Kõhu palpatsioon
     o Veresuhkur
     o Kehatemperatuur
     o Neuroloogiline staatus
           Välistada neuroloogiline koldeleid
- Objektiivne seisund tuleb uuesti hinnata peale patsiendile ravi rakendamist.

Käsitlus
- Kui patsiendi elulised näitajad on stabiilsed ja pole alust kahtlustada somaatilist haigust, siis peamiseks ravivõtteks on patsiendi rahustamine ning tema seisundis eluohtlikkuse puudumise selgitamine
- T. Diasepaami 5-10 mg p/o
     o Ärevushäire tõttu kiirabi korduvkutsujatel tuleks diasepaami manustamist vältida ning soovitada pöörduda psühhiaatrile või perearstile

Hospitaliseerimist vajavad seisundid
- Ükskõik milline kriitiline objektiivse leiu tulemus
     o Hüpoksia, hüpotensioon, kliiniliselt oluline tahhü- või bradükardia või muu rütmihäire, neuroloogilise koldeleiu esinemine, hüpo- või hüpertermia, hüpo- või hüperglükeemia.
     o Kahtlus somaatilisele haigestumisele
           Nt. hüperventilatsioon hingamispuudulikkuse või sepsise tõttu

B. Indikaatorid

Anamnees
- Kas patsiendilt kogutud anamneesi alusel on põhjust oletada ärevushäiret või stressreaktsiooni?
- Kas patsiendilt on kogutud anamneesi võimalike diferentsiaaldiagnostiliste somaatiliste haiguste välistamiseks?

Objektiivne seisund
- Kas patsiendile on tehtud visiidi käigus täielik objektiivse seisundi ülevaatus ning elulised näitajad on uuesti mõõdetud käsitluse järgselt raviefekti hindamiseks
     o Teadvusseisund, hingamissagedus, SpO2, südamesagedus ja rütm, vererõhk

Käsitlus
- Kas patstsienti on rahustatud nii psühholoogiliselt kui vajadusel manustatud trankvillisaatorit?

Patsiendi kodusele ravile jätmine
- Kas anamneesi ning objektiivse leiu alusel ei esinenud patsiendil ühtegi hospitaliseerimist vajavat seisundit?

  1. ÄREVUSHÄIRE, STRESSREAKTSIOON
  Obligatoorne Sõltuvalt patsiendi seisundist Soovituslik
Anamnees      
 

Selguvad patsiendi kaebused, nende kestvus ning korduvus

Küsitletud on võimaliku trauma, mürgistuse, vaimse stressi kohta

Patsienti on küsitletud kaasuvate haiguste ning tarvitatavate ravimite suhtes

   
Objektiivne leid      
KNS Teadvusseisund Neuroloogilise koldeleiu välistamine    
Kardiovaskulaar- süsteem Südame löögisagedus, rütm, vererõhk Kardiaalse puudulikkuse nähud Südame löögisageduse ja vererõhu korduv mõõtmine  
Hingamissüsteem Hingamissagedus, kopsude auskultatoorne leid, SpO2 Hingamissageduse ja SpO2 korduv mõõtmine  
Üldseisund, nahk Naha värvus, niiskus, lööve Kõhu palpatoorne leid Dehüdratatsiooninähud  
Uuringud Veresuhkru määramine

EKG

Kehatemperatuuri mõõtmine

 
Käsitlus      
Ravi Patsienti on rahustatud ning eluohtliku haiguse puudumist selgitatud Patsiendi rahustamiseks on manustatud T. Diasepaami 5-10 mg p/o Soovitus perearstile või psühhiaatrile pöördumiseks
Koju jätmine      
 

Patsient on jäetud koju vaid tingimusel, kui:

-         anamnees on sobilik ärevushäirele või stressreaktsioonile

-         objektiivses seisundis pole tuvastatud ühtegi kriitilist leidu

-         puuduvad somaatilise haiguse tunnused või kahtlus somaatilisele haigusele