KODADE VIRVENDUSARÜTMIA (13B)

Klikke: 8366

A. Tüüpkäsitlus

Anamnees:

- Anamneesis on oluline välja selgitada rütmihäire kestvus (alla 48 t vs üle 48 t) ning korduvus
- Kas patsiendil esineb ka südame madalale minutimahule viitavaid kaebusi (valu rinnus, õhupuudus, külm higi jms)
- Välja selgitada, kas patsiendil esineb struktuurset südamehaigust või kroonilist kopsuhaigust
- Milliseid ravimeid patsient tarvitab
- Tuleb mõelda rütmihäiret esile kutsunud põhjusele!

Objektivne leid:
- Üldseisund, hinnata kord uvalt:
     o teadvusseisund
     o hingamissagedus ja SpO2
     o vererõhk ja südame löögisagedus
- Kardiaalne leid:
     o pika lindina kirjutatud EKG – rütmihäire täpsustamiseks, kaasuva müokardi infarkti välistamiseks, Hisi kimbu säär(t)e blokaadi tuvastamiseks.
            EKG tuleb uuesti teha peale siinusrütmi taastamist.
     o kardiaalse dekompensatsiooni nähud (perifeersed tursed, hingamispuudulikkus, auskultatoorsed paisuräginad kopsudes, külm higine nahk)

Käsitlus:
- Üldine käsitlus:
     o kardiomonitooring
     o veenikanüül
     o hapnikravi kui SpO2<95% või patsiendil esinevad stenokardilised vaevused.
- Antiarütmiline ravi
     o <48 tundi kestnud rütmihäire puhul eesmärgiks siinusrütmi taastamine
            medikamentoosne kardioversioon stabiilse patsiendi puhul
               • amiodaroon kuni 5 mg/kg i/v (ei sobi türeotoksikoosiga patsiendile)
               • propafenoon 1,5-2 mg/kg i/v (ei sobi väljendunud südamepuudulikkuse ja obstruktiivse kopsuhaiguse puhul)
            elektriline kardioversioon kardiogeenses šokis, kopsuturses, kaasuva müokardi infarkti või väljendunud stenokardiaga patsiendi puhul, esmaselt energiaga 150 J bifaasilise elektriimpulsiga. Vajadusel korrata antiarütmilise ravi foonil. Vajalik sedatsioon. Õebrigaadil vajalik konsulteerida arstiga.
     o >48 tundi kestnud rütmihäire puhul eesmärgiks südamesageduse langetamine
           Amiodaroon i/v (sobib ka lisajuhtetee korral) – eelistatud südamepuudulikkuse korral, sobib ka ägeda müokardi infarkti puhul. Kiirabi tingimustes 5 mg/kg tunnis, maksimaalselt 450 mg.
           Propafenoon i/v (sobib ka lisajuhtetee korral, vastunäidustatud obstruktiivse kopsuhaiguse korral)
           β -blokaatorid, sotalool, verapamiil ja digoksiin (ei sobi WPW- sündroomiga patsiendile)
                  • β-blokaatorid (metoprolool 1-2 mg kaupa i/v, maksimaalselt 20 mg) on eelistatud sümpaatikotoonuse, türeotoksikoosi, südame isheemiatõve, kaasa arvatud äge südamelihase infakrt korral, vastunäidustatud südamepuudulikkuse ja bronhiaalastma korral

- Tüsistuste ravi

                  • verapamiil (1,25 mg kaupa i/v, maksimaalselt 10 mg) on eelistatud ägeda südamepuudulikkuseta hüpertoonikul, sobib ka obstruktiivse kopsuhaiguse korral. Vastunäidustatud südamepuudulikkuse korral.
                  • Digoksiin (0,125 mg kaupa i/v kuni 0,25 mg) on näidustatud südamepuudulikkuse ja vasaku vatsakese süstoolse düsfuktsiooni korral, samuti sobib obstruktiivse kopsuhaiguse puhul.

     o äge südamepuudulikkus
            südamepuudulikkuse ravi (i/v furosemiid, morfiin)
            vererõhu normaliseerimine (langetada süstoolne rõhk alla 140 mmHg)
            fikseerunud kodade virvendusarütmia puhul ei ole haiglaeelne kardioversioon südamepuudulikkuse ravis näidustatud
     o stenokardia
            kui südamesageduse ning vererõhu kontrolli saavutamine ei kaota stenokardilisi vaevusi, tuleb patsienti ravida vastavalt ägeda koronaarsündroomi juhisele (nitroglütseriin i/v perfuusoriga)

Hospitaliseerimist vajavad seisundid
- esmakordne rütmihäire
- kardiaalse dekompensatsiooni nähud
- ägeda koronaarsündroomi nähud
- patsient jääb tahhükardiliseks
- patsient vajas kardioversiooni
- ravi järgselt on patsient šokis
- patsiendil on hingamispuudulikkus

B. Indikaatorid

Anamnees:
- Kas on välja selgitatud rütmihäire kestvus (alla 48 t vs üle 48 t) ning korduvus?
- Kas patsiendil esineb ka südame madalale minutimahule viitavaid kaebusi (valu rinnus, õhupuudus, külm higi jms)?

Objektivne leid:
- Kas korduvalt on hinnatud patsiendi üldeseisundit?
     o Kas on hinnatud teadvusseisundit?
     o Kas on mõõdetud hingamissagedus ja SpO2?
     o Kas on mõõdetud vererõhk ning südame löögisagedus?
- Kas on hinnatud kardiaalne staatus?
     o Kas patsiendil on registreeritud 12-lülitusega EKG enne rütmihäiret ravima asumist ning peale siinusrütmi taastamist?
     o Kas EKGs on hinnatud rütmihäiret, ägedat isheemiat, Hisi kimbu säär(t)e blokaadi?

Käsitlus
- Kas patsient on saanud hapnikravi, kui SpO2<95% või patsiendil esinevad stenokardilised vaevused?
- Kas patsiendile on rakendatud adekvaatset antiarütmilist ravi ning patsient on jäänud normofrekventseks?
      o Kui patsiendi rütmihäire on kestnud <48 tunni, siis kas kiirabi on rakendanud ravi siinusrütmi taastamiseks kasutades patsiendi seisundile sobivaid kardioversiooni meetodeid (medikamentoosset või elektilist)?
      o Kui rütmihäire on kestnud >48 tunni, siis kas on südamesagedust langetatud vastavalt patsiendi seisundile kasutades patsiendi seisundile sobivaid ravimeid?
- Kas vajadusel on ravitud rütmihäire tüsistusi?
      o Kas äge südamepuudulikkuse puhul on rakendatud diureetilist ravi ning normaliseeritud vererõhk?
      o Kas stenokardiliste vaevuste püsimisel peale südamesageduse ning vererõhu kontrolli saavutamist on patsienti ravitud vastavalt ägeda koronaarsündroomi juhisele, st. kasutatud nitroglütseriini?


Patsiendi kodusele ravile jätmine
- Kas anamneesi ning objektiivse leiu alusel ei esinenud patsiendil ühtegi hospitaliseerimist vajavat seisundit?

  1. KODADE VIRVENDUSARÜTMIA
  Obligatoorne Sõltuvalt patsiendi seisundist Soovituslik
Anamnees      
 

Selgitatud on välja rütmihäire kestvus (üle või alla 48 t)

Loetletud on kaasuvad sümptomid

Täpsustatud on, kas tegemist on esmakordse või korduva kodade virvendusarütmia episoodiga

 

Loetletud on patsiendi poolt tarvitatavad ravimid.

Küsitletud on struktuurse südame- haiguse või kroonilise kopsuhaiguse kohta

Objektiivne leid      
KNS Teadvusseisund    
Kardiovaskulaarsüsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

Mõõdetud on korduvalt

Ära on tuntud äge südamepuudulikkus

Ära on tuntud stenokardia

 

Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid    
Uuringud

Otsitud on kardiaalse dekompensatsiooni nähte (perifeersed tursed, hingamispuudulikkus, auskultatoorsed paisuräginad kopsudes, külm higine nahk)

Tehtud on EKG nii enne ravimaasumist kui peale siinusrütmi taastumist

EKG interpreteerimine: ära on tuntud kodade virvendusarütmia, laia QRS- kompleksiga juhtehäire ning välistatud äge koronaarpatoloogia

   
Käsitlus      

Protseduurid

Patsient on kardiomonitooritud

Patsiendile on rajatud veenitee  
Ravi Patsienti on ravitud antiarütmikumi(de)ga lähtuvalt rütmihäire kestvusest, kaasuvatest sündroomidest ning patsiendi kaasuvatest haigustest

Patsiendile on rakendatud hapnikravi, kui SpO2<95% või patsiendil esinevad stenokardilised vaevused.

On ravitud rütmihäire tüsistusena tekkinud ägedat südamepuudulikkust (diureetikum)

On ravitud rütmihäire tüsistusena tekkinud stenokardiat (nitroglütseriin)

 
Koju jätmine      
 

Patsient on jäetud koju vaid tingimusel, kui:

-         tal on kodade virvendusartümiat esinenud ka varem

-         kiirabivisiidi lõpus on taastunud siinusrütm või on saavutatud normofrekventne südamesagedus

-         puuduvad kardiaalse dekompensatsiooni või ägeda koronaarsündroomi tunnused