KÕHUVALU (20B)

Hits: 9946

 A. Tüüpkäsitlus

Anamnees

- Kõhuvalu kohta tuleks välja selgitada järgnev:
     o valu lokalisatsioon ja kiirgumine
     o valu kestvus
     o valu iseloomu muutus ajas
     o kas patsient on võtnud ise midagi ette valu leevendamiseks ja milline on olnud efekt
- Kas patsient seostab ise oma kõhuvalu teket millegagi
     o teatud toidu söömisega
     o alkoholi (alkoholi surrogaadi) tarvitamisega
     o raskete esemete tõstmisega
     o vms
- Kas sellist valu on varem esinenud ning mis on seda leevendanud?
- Kas patsiendil esineb ka muid kaebusi nagu
    o iiveldus, oksendamine
           veriokse
    o kõrvetised
    o kõhulahtisus või kõhukinnisus
    o verine väljaheide
           „kohvipaks“
           hele veri rooja peal
     o urineerimishäired
     o palavik
     o naha sügelemine ja/või kollakus
     o kaalulangus
     o naistel menstruatsiooniväline veritsus tupest
- Kas lähedastel inimestel esineb analoogseid kaebusi?
- Kas patsiendil on hiljuti olnud traumat, mis võiks olla kõhuvalu põhjuseks?
- Kas naisterahvast patsiendi puhul on raseduse võimalust?
- Kas patsiendil on varem olnud operatsioone?
- Milliseid kroonilisi haigusi patsient põeb ning mis ravimeid tarvitab?

Objektiivne seisund
- Üldseisund
     o Teadvusseisund
     o Hingamissagedus ja SpO2
     o Kopsude kuulatlusleid o Südamesagedus, rütm o Vererõhk
     o Kehatemperatuur
     o Veresuhkru väärtus
     o Naha välimus, skleerade värvus
     o Dehüdratatsiooni nähud
- Ülakõhuvalu korr al EKG
- Lokaalne leid
     o Kõhuvalu tugevus, soovitav kasutada valuskaalat (VAS) 0-10
     o Peristaltika olemasolu auskultatsioonil
     o Kõhu perkussiooni leid
     o Kõhu palpatoorne leid
           pinge (lokaalne/üldine)
           peritonism
           palpeeritav tuumor
           täitunud kusepõis
           Pasternatski sümptom
     o Vajadusel rektaalne leid (meleena)
     o Pulsside olemasolu mõlemapoolselt a. femoralistel

Käsitlus
- Valu leevendamine
     o vastavalt „valutrepile“
     o koolikalise valu puhul lisada spasmolüütikum (nt. Tbl. No-špa 40-80 mg p/o)
     o peptiliste vaevuste puhul H2-blokker või prootonpumba inhibiitor (kui on kiirabiravimite nimekirja viidud)
- Kui patsiendil esineb ka iiveldus-oksendamine, on eelistatud süsteravimid
- Kui kõhuvalu põhjuseks on uriiniretensioon meesterahval, siis põie kateteriseerimine

Hospitaliseerimist vajavad seisundid
- Äge valu, VAS ≥7
- Kõhuvalu leevendamiseks manustatud ravimite efekti puudumine
- Äge kõht
     o Peritonism
     o Iileus
- Ikterus
- Kõrge palavik
- Dehüdratatsioon
- Seedetrakti verejooksu tunnused
- Pulseeriv mass kõhus (kõhuaordi aneurüsm)
- Kahtlus emakavälisele rasedusele
- EKG-s ägedale koronaarsündroomile viitavad tunnused
- Olulised kõrvalekalded elulistes näitajates
     o Hüpoksia, šokk, hüperventilatsioon jne

B. Indikaatorid

Anamnees
- Kas aktuaalse valu kohta on välja selgitatud
     o lokalisatsioon, kiirgumine, kestvus, muutus ajas,
     o võimalik valu esilekutsunud faktor
     o patsiendi poolt rakendatud meetmed valu leevendamiseks ning nende efektiivsus
- Kas välja on selgitatud kõhuvalule lisaks esinevad kaebused?
- Kas valu võimaliku põhjuse väljaselgitamiseks on uuritud
     o hiljutist trauma esinemist
     o lähedastel analoogsete kaebuste esinemist
     o varasemaid operatsioone
     o naisterahvastel võimalikku rasedust
     o varasemaid analoogseid kõhuvalusid ning leevendanud meetmeid
- Kas on küsitud krooniliste haiguste ning ravimite tarvitamise kohta?

Objektiivne seisund
- Kas on hinnatud patsiendi üldseisund:
     o Teadvusseisund
     o Hingamissagedus ja SpO2, kopsude kuulatlusleid
     o Südamesagedus, rütm, vererõhk
     o Kehatemperatuur
     o Veresuhkru väärtus
     o Naha välimus, skleerade värvus
     o Dehüdratatsioon
- Kas ülakõhuvalu korral on patsiendile tehtud EKG ning seda interpreteeritud?
- Kas on hinnatud ja kirjeldatud lokaalne kõhuleid:
     o Kõhuvalu tugevus,
     o Peristaltika olemasolu auskultatsioonil, kõhu perkussiooni leid
     o Kõhu palpatoorne leid
- Vajadusel rektaalne leid (meleena)
- Pulsside olemasolu mõlemapoolselt a. femoralistel

Käsitlus
- Kas patsiendile on manustatud sobivaid ravimeid kõhuvalu leevendamiseks?
- Kas uriiniretensiooni korral on põis kateteriseerimisega tühjendatud?

Patsiendi kodusele ravile jätmine
- Kas anamneesi ning objektiivse leiu alusel ei esinenud patsiendil ühtegi hospitaliseerimist vajavat seisundit?

  1. KÕHUVALU
  Obligatoorne Sõltuvalt patsiendi seisundist Soovituslik
Anamnees      
 

Kirjeldatud on kõhuvalu kestvus, valu lokalisatsioon ning iseloom ja muutus ajas

Uuritud on, mis võis olla valu esilekutsuvaks faktoriks

Loetletud on kaasuvad sümptomid

Välja on selgitatud, kas patsient on enne kiirabi kutsumist võtnud ise midagi ette valu leevendamiseks ning milline on olnud efekt

Välja on selgitatud, kas patsiendil on analoogset valu varem esinenud ning mis on aidanud

Küsitud on patsiendi krooniliste haiguste ning travitatavate ravimite kohta, samuti varasemate operatsioonide kohta

Fertiilses eas naisterahvast on küsitletud võimaliku raseduse suhtes

   
Objektiivne leid      
KNS Teadvusseisund    
Kardiovaskulaar- süsteem Südame löögisagedus, rütm, vererõhk    
Hingamissüsteem Hingamissagedus, kopsude auskultatoorne leid SpO2  
Üldseisund Naha värvus, niiskus, lööve Kirjeldatud on dehüdratatsiooninähte  
Kõhu objektiivne leid

Kõhu palpatoorne leid Sooleperistaltika kõhu auskultatsioonil

Valu tugevus (VAS)

Teostatud on rektaalne uuring

Pulsside olemasolu mõlemapoolselt a. femoralistel

 
Uuringud Veresuhkru määramine Kehatemperatuuri mõõtmine On tehtud EKG ülakõhuvalu või hüpotensiooni korral, välistatud on äge koronaarsündroom  
Käsitlus      
Ravi Patsiendi valu on vaigistatud vastavalt valu tugevusele ning kõhuvalu põhjusele Uriiniretensiooni korral on põis tühjendatud  
Koju jätmine      
 

Patsient on jäetud koju vaid tingimusel, kui:

-         puudub kathlus ägedale kirurgilisele haiguselei

-         valu on keskmine või väike ning valu vaigistamine ravimitega on olnud efektiivne

-         puudub ikterus, dehüdratatsioonihänud

-         pole kõrget palavikku

-         puuduvad seedetrakti verejooksu tunnused

-         elulised näitajad on normi piires

-         EKGs puuduvad ägedale koronaarsündroomile omased tunnused