ASTMAHOOG (15B)

Hits: 8759

A. Tüüpkäsitlus

Anamnees

- Kas patsiendil on astma varasemast teada?
- Kas patsient tarvitab regulaarselt ravimeid?
- Mida on patsient ise ette võtnud astmahoo lahendamiseks?
- Kas patsiendil on kaasuvaid kroonilisi haigusi?
- Kas patsiendil on muid kaebusi peale hingamispuudulikkusele omaste?

Objektiivne seisund
- Üldseisund
     o Teadvusseisund
     o Südamesagedus, rütm – vajalik hinnata korduvalt
     o Vererõhk
     o Perifeersed tursed
     o Naha värvus
     o Kehatemperatuur
- Hingamissüsteemi seisun d – vajalik hinnata korduvalt
     o Patsiendi võimekus rääkida (laused, sõnapaarid, üksikud sõnad)
     o Sundasend, abilihaste kasutamine
     o Hingamistöö efektiivsus
     o Hingamissagedus, SpO2
     o Kopsude auskultatoorne leid
           Kiuned, vilinad väljahingamisfaasis
           Raske obstruktsiooni faasis võib ekspiirium olla ka vaikne, kuna kopsud õhuga ebaefektiivse hingamise tõttu ületäitunud!

Käsitlus
- Astmahaigele on kõige mugavam istuv asend
- Hapnikravi pealevooluga 5-8 l/min vastavalt SpO2 näidule (eesmärk SpO2>92%)
- Inh aleeritav kiiretoimeline bronhilõõgasti suruhap nikul nebulisaatoriga o Salbutamool 2,5-5 mg ühekordse annusena 10-15 min jooksul o Vajadusel korrata, lisades ipratroopiumbromiidi 0,5 mg
- Süsteemne glükokortikos teroid i/v
     o Nt. S. Prednisolooni 60-80 mg i/v või S. Deksametasooni 8-12 mg i/v
- Kui patsiendi seisund ei muutu, siis S . Aminofüllini 250 -500 mg i/v 10-15 min jooksul
     o Kui patsient tarvitab pikatoimelist aminofülliini, siis annust vähendada poole võrra

Hospitaliseerimist vajavad seisundid
- Patsiendi seisund ei ole vaatamata ravile paranenud
     o Segasus, rahutus – hüpokseemia tunnus!
     o Bradükardia, hüpotensioon, südame rütmihäired
     o Hingamissagedus >25 x´, SpO2<92%
     o Tsentraalne tsüanoos
     o Ebaefektiivsed hingamisliigutused
- Kõrge palavik
- Äge südamepuudulikkus, stenokardia

B. Indikaatorid

Anamnees
- Kas on välja selgitatud astma anamnees, muud kaasuvad haigused ning tarvitatavad ravimid?
- Kas on uuritud teiste kaebuste kohta?

Objektiivne seisund
- Kas on hinnatud on patsiendi üldseisundit?
     o Teadvusseisund
     o Südamesagedus, rütm – hinnatud korduvalt
     o Vererõhk
     o Kehatemperatuur
     o Südamepuudulikkuse nähud
- Kas korduvalt on hinnatud hingamissüsteemi seisundit?
- Hingamise efektiivsus
- Hingamissagedus, SpO2
- Kopsude kuulatlusleid

Käsitlus
- Kas patsient on saanud hapnikravi, et SpO2>92%?
- Kas patsienti on ravitud inhaleeritava bronhodilataatoriga?
- Kas vajadusel on patsient on saanud i/v glükokortikosteroidi?
- Kas vajadusel on patsient saanud i/v aminofülliini?
- Kas raviotsused on tehtud patsiendi üldseisundi ning hingamissüsteemi seisundi korduvate hindamiste alusel?

Patsiendi kodusele ravile jätmine
- Kas anamneesi ning objektiivse leiu alusel ei esinenud patsiendil ühtegi hospitaliseerimist vajavat seisundit?

  1. ASTMA
  Obligatoorne Sõltuvalt patsiendi seisundist Soovituslik
Anamnees      
 

Välja on selgitatud varasem astma anamnees, kasutatavad ravimid

Küsitletud on kaasuvate kaebuste kohta

  Uuritud on astmahoogu esile kutsuva faktori kohta
Objektiivne leid      
KNS Teadvusseisund    
Kardiovaskulaarsüsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

Kardiaalne staatus (tursed, paismaks)

Vajadusel on mõõdetud korduvalt  
Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid

Suutlikkus rääkida (laused, üksikud sõnad)

Vajadusel on mõõdetud korduvalt  
Nahk Naha värvus, niiskus, lööve    
Uuringud  

Kehatemperatuuri mõõtmine Veresuhkru mõõtmine

EKG

 
Käsitlus      
Ravi

Ära on tuntud ravi vajav astmahoog ning seda on vastavalt ravitud.

Astmaatik, kellel puudub obstruktsiooni leid, kutsub kiirabi sageli muudel põhjustel ning ei vaja hooravi.

Rakendatud on ravijuhendis soovitatud järjekorras ravi vastvalt astmahoo raskusele ning lahenemisele:

-         Hapnikravi

-         Inhaleeritab kiiretoimeline bronhilõõgasti

-         Süsteemne glükokortikosteroid

-         Aminofülliin i/v

 
Koju jätmine      
 

Patsient on jäetud koju vaid tingimusel, kui:

-         patsiendi seisund on raviga paranenud

-         puuduvad hüpoksia ja hingamispuudulikkuse tunnused

-         pole kõrget palavikku

-         ei esine kardiaalset dekompensatsiooni